Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Brainworks niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Brainworks aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Brainworks.

Klaar om een project te starten? Wij wel!!!

Maak een afspraak
Kom op bezoek

Brainworks
Helperpark 292F
Groningen

Contact opnemen

E:info@brainworks.nl
T:0515 44 55 55
M:06 51 766 993

IBAN:NL52INGB0682331422
KVK:30158159
BTW:808367791B01

Ook op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn